I offentligt ejede skove, må man færdes hele døgnet. Dette gælder i Naturstyrelsens skove, skove ejet af offentlige stiftelser, kommuner, andre statsinstitutioner eller folkekirken.
Er man til fods, må man gerne færdes uden for veje og stier, men er man på cykel skal man holde sig på veje og stier.

Man skal rette sig efter skiltningen og der kan begrænset adgang pga. jagt og skovarbejde.

Der findes beskyttede skove (B-skove) og her skal der skabes bedst mulig trivsel for dyr, planter og den stille skovgæst. Naturzoner giver vildtet områder, hvor de er fredet for menneskers uro og støj.

I privatejede skove er adgang fra kl. 6 til solnedgang og man må færdes til fods og på cykel, men kun på skovveje og stier.

Man skal rette sig efter skiltningen og hvis skoven er under fem hektar, må skovejeren godt lukke den af for offentligheden.

Der kan ligeledes være begrænset adgang, pga. jagt eller skovarbejde.

Hvis der tales om organiseret brug af skoven, f.eks. ved et sportsarrangement, skal man søge om tilladelse. Læs mere her.

Kilde: MST.dk

På privatejede arealer, kan ejeren forbyde adgang med skiltning, hvis det i særlig grad generer privatlivets fred eller generer den erhvervsmæssige udnyttelse af området. Der kan også være behov for at beskytte plante- og dyreliv, og derfor være lukket for offentlig adgang.

Man skal respektere skilte, som “Adgang forbudt”, men man må som udgangspunkt gerne cykle videre:

Hvis du møder et skilt med teksten “Privat vej”, da det siger kun noget om ejerforhold og ikke, om du må færdes der eller ej.

Hvis du møder et skilt med teksten “Adgang forbudt for uvedkommende”, må du som udgangspunkt også gerne fortsætte. Teksten siger nemlig ikke, at du er uvedkommende.

Kilde: Oplevmere.nu


Hvor kan jeg se om en vej er en statsvej, en kommunevej eller en privat vej… Det kan man på dette CVF kort, over den centrale vej- og stifortegnelse. Læs mere om CVF her: LINK


Naturbeskyttelsesloven skal overholdes og det er ikke tilladt at hindre adgangen ved skilte, bomme, hegn, som i mange tilfælde overflødige, uforståelige eller ulovlige.

Naturbeskyttelseslovens §§ 22–26 handler om offentlighedens adgang til naturen og det åbne land: LINK

Ejeren kan dog i visse tilfælde ved skiltning helt eller delvis forbyde færdsel (Mark- og vejfredslovens § 17): LINK

Adgangsbekendtgørelsen: LINK

Naturbeskyttelsesloven: LINK